Carta de 1982-06-24 a José Ferrater Mora des de Londres (Gran Bretanya)

Giner, Salvador
Compartir
Giner adjunta a Ferrater una còpia de la carta que va enviar a Garrido en què li demana que acusi recepció de l'entrevista que li va fer a Ferrater ​
​Tots els drets reservats