Carta de 1958-11-15 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Giner, Salvador
Share
Giner comenta a Ferrater que per consell de Gómez Arboley té pensat anar a estudiar a la Universitat de Chicago, i per això s'ha presentat a unes beques que convoca la Casa Americana. Ha passat la primera prova, per a la segona, demana a Ferrater un informe favorable. Li agraeix molt les gestions. Agraeix la carta que li va escriure a Alemanya i es fa ressò de la nova edició del "Diccionario" que ha sortit a Espanya, que ha impressionat als que llegeixen filosofia ​
​Tots els drets reservats