Carta de 1983-09-16 a Salvador Giner des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater explica a Giner que ha passat el mes de juliol a l'Argentina per donar unes conferències sobre Ortega y Gasset, i que a l'octubre anirà a Madrid per la mateixa raó. Es queixa de la seva salut i de la conveniència de no fer tants viatge. Li comenta que a Madrid es trobarà Muguerza i que espera aclarir en quin estat es troba la possible edició castellana del seu "Festschrift". Li comenta que no té notícies de la revista "Teorema" respecte a la publicació de l'entrevista que van fer, i tampoc de l'editorial que li va publicar "El mundo del escritor". Acaba la carta comentant-li quins són els seus projectes: entre ells una nova edició totalment reescrita d'un llibre de l'any 1967 ("El ser y el sentido") ​
​Tots els drets reservats