Carta de 1983-01-29 a Josep Ferrater Mora des de Zuric (Suïssa)

Brandenberger, Erna
Share
Comenta com ha estat de positiu el viatge per Amèrica del Sud i la diferència entre la creació literària d'Equador i Bolívia. Demana si estaria disposat a escriure una introducció per a l'edició bilingüe del llibre d'Unamuno ​
In copyright In copyright