Carta de 1980-08-02 a José Ferrater Mora des de Zuric (Suïssa)

Brandenberger, Erna
Compartir
Comunica a Ferrater que l'article no pot ser publicat en el número de sortida imminent sinó que caldrà esperar el proper. Demana consell sobre la traducció més precisa per alguns conceptes ​
​Tots els drets reservats