Carta de 1980-09-28 a Josep Ferrater Mora des de Zuric (Suïssa)

Brandenberger, Erna
Share
Comunica a Ferrater que novament la publicació del seu article ha estat ajornada. També li agraeix el paquet de llibres que li ha enviat i en especial el que fa referència a la mort ​
In copyright In copyright