Carta de 1982-01-31 a Erna Brandenberger des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Demana notícies sobre l'article traduït i que no es va publicar i li envia un exemplar del llibre editat en honor seu ​
In copyright In copyright