Carta de 1987-12-21 a Josep Ferrater Mora des de Salamanca (Espanya)

Bonete Perales, Enrique
Share
Explica a Ferrater quina ha estat la seva línia d'investigació fruit de la qual és un article que li envia. Comenta la col·laboració en un llibre sobre la Història de l'Ètica i la possibilitat de presentar-se a una plaça a la UB ​
In copyright In copyright