Carta de 1953-07-06 a Josep Ferrater Mora des de Río Piedras (Puerto Rico)

Ayala, Francisco
Share
Comunica que està intentant trobar traductor per a alguns conceptes de l'Enciclopèdia. Problemàtica amb la prioritat de publicar en una o altra revista ​
In copyright In copyright