Carta de 1959-04-23 a José Ferrater Mora des de New Brunswick (Estats Units d'Amèrica)

Ayala, Francisco
Share
Comenta el tipus d'habitatge que prefereixen. Possibilitats de recolzament de la Ford Foundation per al projecte ​
​Tots els drets reservats