Carta de 1957-01-19 a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Ayala, Francisco
Share
comenta el que està fent durant la seva estada a Paris i la intenció de fer una viatge capa Orient. Demana que li enviï els darrers llibres que ha publicat a Nova York ​
​Tots els drets reservats