Carta de 1949-08-12 a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Ayala, Francisco
Share
Expressa el desig d'una correspondència més àgil. Es lamenta de la burocràcia i de les dificultats d'editar la revista ​
In copyright In copyright