Carta de 1958-10-03 a Josep Ferrater Mora des de New Brunswick (Estats Units d'Amèrica)

Ayala, Francisco
Share
Anuncia que han posposat la visita als Ferrater una setmana i que s'instal·len a Manhattan. Fa saber que li ha agradat rebre una primera impressió sobre la novel·la ​
​Tots els drets reservats