Carta de 1982-01-18 a Salvador Giner des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater envia a Giner les respostes escrites de l'entrevista que li està fent per correu i espera rebre més preguntes. Li adjunta també la ponència que va llegir en el seu recent viatge a Mèxic. Li comenta que ja ha acabat la seva primera novel·la, que ja s'ha publicat "Transparencies" (l'editorial li enviarà una còpia) i també que viatjarà a Barcelona per a una entrevista que li farà Rubert de Ventós a TV3 ​
​Tots els drets reservats