Carta de 1960-01-28 a José Ferrater Mora des de Chicago (Estats Units d'Amèrica)

Giner, Salvador
Share
Giner fa saber a Ferrater que finalment va ser acceptat per el Comitte for Social Thought de la Universitat de Chicago i això li dóna molta llibertat acadèmica, li permet estudiar filosofia social i teoria sociològica i no perdre de vista la sociologia empírica, que representa una novetat en els seus estudis. Li comenta que està treballant amb els professors Shils i Hayek i que escriu uns articles sobre sociologia espanyola que haurà d'interrompre per falta de material a la biblioteca. També es dedica a la sociologia del coneixement, que ja havia començat a estudiar a Alemanya (problemes de la ideologia i la mentalitat). Acaba comentant-li que vol demanar una extensió de la seva beca i també que el professor de sociologia amb qui volia estudiar a Madrid, Gómez Arboleya, s'ha suïcidat recentment ​
​Tots els drets reservats