Carta de 1965-06-23 a Ignacio Angelelli des de Friburg (Suïssa)

Muñoz, Vicente
Share
Felicita al Doctor Angelelli per la seva lògica i els seus treballs. Li diu que demanarà a Georg Olm l'edició de G. Frege, Begriffsschrisft un andere Ausfsätze i que es subscriurà a Kleine Shcriften de Frege i la del mateix títol de K. Prantl. Elogia el Corpus Philosphorum Ibericum i li anuncia que té molt avançat un estudi sobre la Lógica en Salamanca y Alcalà durante el siglo XVI ​
​Tots els drets reservats