Carta de 1982-02-12 a Salvador Giner des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Compartir
Ferrater comenta a Giner que finalment no anirà a Barcelona per fer l'entrevista amb Rubert de Ventós a TV3, sinó que el mateix Rubert de Ventós anirà a Villanova a fer-li l'entrevista amb les càmeres. Li expressa la seva satisfacció per les preguntes que Giner li ha enviat per continuar l'entrevista que li està fent per a "Teorema", i espera que Giner obtingui la mateixa satisfacció amb les respostes. Li demana fer alguna correcció a l'entrevista (no vol posar el nom de la seva novel·la perquè potser la publicarà amb pseudònim) ​
​Tots els drets reservats