Carta de 1983-09-30 a José Ferrater Mora des de Torí (Espanya)

Giner, Salvador
Compartir
Giner s'interessa per com ha trobat Ferrater l'Argentina i pel que va dir en aquest país sobre la figura d'Ortega y Gasset (el llibre de Ferrater sobre Ortega va entusiasmar-lo). També s'interessa pel futur viatge de Ferrater a Madrid, per com està l'afer de l'edició castellana del seu "Festschrift" i per com s'està venent "Claudia, mi Claudia". El felicita perquè es tornen a editar "L'home a la cruïlla/Las crisis humanas". Li parla del treball acadèmic que l'ocupa, dels articles que ha escrit recentment i d'alguns afers familiars ​
​Tots els drets reservats