Carta de 1980-12-31 a José Ferrater Mora des de [Bryn Mawr] ([Estats Units d'Amèrica])

King, Stephanie D.
Share
Justifica la tria del treball en que relaciona un poema de Shelley "Mont Blanc"amb el concepte de natura en Aristòtil ​
​Tots els drets reservats