Carta de 1966-02-08 a José Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Gaos, José
Share
Agraeix la tramesa de la nova edició del Diccionari i expressa la seva admiració per la qualitat del treball. Explica quins són els seus projectes més urgents, una traducció d'Aristòtil i una recopilació de correspondència amb filòsofs ​
​Tots els drets reservats