Carta de 1980-10-28 a José Ferrater Mora des de New Haven (Estats Units d'Amèrica)

Giner, Salvador
Share
Giner envia a Ferrater una còpia de la carta que va enviar a Muguerza en què s'interessa per l'estat en què es troba l'edició espanyola del "Festschrift". Es fa ressò de les dificultats que van sorgir quan estava en preparació (mort de Deaño i canvi d'editorial), però no sap com estan les coses ara ​
​Tots els drets reservats