Carta de 1966-01-27 a José Ferrater Mora des de Santos (Brasil)

Carvalhaes, Fernando
Compartir
Felicita a Ferrater per la qualitat de la cinquena edició del Diccionari. Així mateix li fa dues observacions respecte a la confusió entre els conceptes xinesos "ying/yang" ​
​Tots els drets reservats