Carta de 1979-12-11 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Bilbeny, Norbert
Compartir
Explica que hi hagut un error en publicar el seu article sobre Ferrater i que en full adjunt (no es conserva) li especifica quines han estat les omissions ​
​Tots els drets reservats