Carta de 1980-09-02 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Bilbeny, Norbert
Compartir
Còpia d'una carta enviada ja a Ferrater tres mesos abans en la que exposa quina ha estat la seva trajectòria personal, els professors als que ha tractat i finalment demana a Ferrater si hi ha possibilitat de formar part del professorat de Bryn Mawr ​
​Tots els drets reservats