Carta de 1980-06-08 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Bilbeny, Norbert
Share
Exposa quina ha estat la seva trajectòria personal, els professors als que ha tractat i finalment demana a Ferrater si hi ha possibilitat de formar part del professorat de Bryn Mawr ​
​Tots els drets reservats