Targetó de 1957-11-13 a Josep Ferrater Mora des de Downingtown (Estats Units d'Amèrica)

Carpenter, Rhys
Share
Agraeix a Ferrater els comentaris elogiosos a les seves conferències i comenta que s'ha assabentat de la possibilitat de publicar-les, tot i que creu que s'haurien de revisar per haver estat concebudes per a l'exposició oral ​
In copyright In copyright