Carta de 1959-09-12 a Josep Ferrater Mora des d'Austin (Estats Units d'Amèrica)

Martínez López, Ramón
Share
Martínez demana un article a Ferrater sobre Ortega y Gasset per tal de publicar a "Texas Quarterly" en un número especial dedicat a Espanya ​
In copyright In copyright