Visualitzant Blasi, Josep Maria per data de creació