Carta de 1953-08-22 a José Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Mantovani, Juan
Compartir
Mantovani envia alguns dels seus llibres sobre filosofia de la educació a Ferrater. Comenta que Reulet li demana un article per "Panorama". L'Informa que Ana Maria Barrenechea anirà becada als Estats Units per portar a terme estudis sobre filologia castellana ​
​Tots els drets reservats