Carta de 1963-06-17 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Lorenzo, Javier de
Share
Lorenzo formula una sèrie d'idees sobre el formalisme deductiu com a hàbit ​
In copyright In copyright