Carta de 1953-06-08 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Share
Lago demana a Ferrater la seva opinió respecte la memòria d'activitats del "Colegio Mayor Jimenez de Cisneres" i que faci els suggeriments i les observacions que cregui oportunes ​
In copyright In copyright