Carta de 1957-01-04 a Josep Ferrater Mora des de Middletown (Estats Units d'Amèrica)

Kruxé, Cornelius
Share
Comunica que un amic comú, Vidal Muñoz, vol incloure'l en un estudi sobre la Filosofia a Xile, descrivint les tasques que va portar a terme durant l'estada de Ferrater en aquell país ​
In copyright In copyright