Carta de 1982-09-06 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Campos, Hanne
Share
Demana si els honoraris se li han de pagar en pessetes o en dòlars ​
In copyright In copyright