Carta de 1971-12-21 a Josep Ferrater Mora des de Filadèlfia (Estats Units d'Amèrica)

Kraetzer, Warren A.
Share
Anuncia que envia la pel·lícula i s'excusa pel retard. Comenta el valor del contingut en tractar un tema que afecta part de la societat ​
In copyright In copyright