Carta de 1963-07-03 a Josep Ferrater Mora des d'Urbana (Estats Units d'Amèrica)

Kolb, Philip
Share
Agraeix a Ferrater l'informe enviat sobre el mecanoscrit que l'autor haurà de corregir segons els seus suggeriments. Espera poder enviar-li un xec en concepte de pagament per aquesta tasca ​
In copyright In copyright