Carta de 1964-01-08 a Josep Ferrater Mora des d'Estrasburg (França)

Jossua, Jean Pierre
Share
Comenta a Ferrater que té molt poc temps lliure entre l'elaboració de la tesi doctoral i les tasques religioses, tanmateix li escriu unes paraules per refermar-li la seva amistat i demanar-li si hi ha possibilitats de veure's a França ​
In copyright In copyright