Carta de [s.d.] a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Jossua, Jean Pierre
Share
Agraeix la carta de Ferrater. Explica que té molta feina com a bibliotecari i que està acabant un treball sobre Teilhard de Chardin. Comenta la visió d'aquest pensador cristià sobre Déu i l'home. Notifica a Ferrater que a mitjans juny ja haurà tornat d'Istanbul i que li agradaria rebre la seva visita ​
In copyright In copyright