Carta de 1966-01-05 a Josep Ferrater Mora des d'Étiolles (França)

Jossua, Jean Pierre
Share
Comenta que ha estat molt preocupat per l'amic comú, el pare Boix Selva de Montserrat a causa de la notícia escampada per Le Monde. L'informa dels darrers estudis que ha fet i de la propera aparició d'un llibre sobre Congar ​
In copyright In copyright