Carta de [s.d.] a Josep Ferrater Mora des d'Étiolles (França)

Jossua, Jean Pierre
Share
Agraeix a Ferrater la tramesa tot que encara no hi ha pogut dedicar gaire atenció. Explica quin ha estat el seu darrer tema d'estudi; les influències del platonisme en el Pseudo-Dionís. Comenta que li sap greu que no es puguin veure duran l'any en curs. Recomana a Ferrater un parell de llibres de caire teològic ​
In copyright In copyright