Carta de 1975-06-16 a José Ferrater Mora des de [Fairfield] (Estats Units d'Amèrica)

Johnston, Julia
Share
Comunica a Ferrater les dates en que té previst viatjar a Bryn Mawr i el temps que s'hi estarà ​
​Tots els drets reservats