Carta de 1965-07-29 a José Ferrater Mora des de [Bryn Mawr] ([Estats Units d'Amèrica])

Johnston, Julia
Share
Anuncia el seu proper trasllat a Califòrnia ​
​Tots els drets reservats