Carta de 1960-01-24 a Josep Ferrater Mora des d'Aurora (Estats Units d'Amèrica)

Johnston, Julia
Share
Consulta a Ferrater sobre la confusió entre els mots "certitude" i "certainity" ​
In copyright In copyright