Contestación

Vicens Vives, Jaume
Share
Respostes a les preguntes d'una -suposada- entrevista, escrites a màquina, i relacionades amb la investigació de Jaume Vicens Vives ​
In copyright In copyright