Carta de [1962]-11-12 de Carlos Barral a Joan Ferraté des de Barcelona