El Imperio de Carlos V ¿entre ideológico o realidad imperial? = L'Impero di Carlo V, ente ideologico o realtà imperiale?

Vicens Vives, Jaume
Share
Esborrany d'una conferència sobre Carles Vè i el seu imperi. Inclou la versió manuscrita en castellà (19 fulls solts mida quartilla) i la versió mecanoscrita en italià (9 fulls solts de paper carbó). Al marge esquerra del text mecanoscrit en italià consta la nota manuscrita "Conferència de Roma 1958" ​
In copyright In copyright