Aspectes de la vida i regnat de Ferran II

Vicens Vives, Jaume
Share
Esborrany manuscrit d'una comunicació titulada "Aspectes de la vida i regnat de Ferran II", sobre la vida i regnat de Ferran II, en 7 fulls solts a una cara. Darrera del tercer full consta un fragment de text manuscrit ​
In copyright In copyright