Carta de 1959-02-09 a José Ferrater Mora des de Valdivia (Xile)

Huerta, Eleazar
Compartir
Comenta a Ferrater que des de la Universitat s'editarà un butlletí i li demana col·laboració. Li pregunta si assistirà al Congrés de Filosofia a Buenos Aires. Afegeix en nota manuscrita que ha rebut carta de Marichal en que li demana els llibres d'Azaña ​
​Tots els drets reservats