[Juan II de Aragon y Sicilia]

Vicens Vives, Jaume
Share
Esborrany manuscrit de la conferència ""Juan II de Aragon y Sicilia" (6 fulls solts a una cara, darrera del segon full consta una nota manuscrita), i la targeta d'invitació a la conferència, on consta el títol la data (3 de març de 1949) i el lloc (Istuto di Cultura Italiana" de Barcelona) ​
In copyright In copyright