Nacimiento, auge y decadencia de la cultura

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit encapçalat pel títol "Nacimiento, auge y decadencia de la cultura" sobre el desenvolupament de les civilitzacionsla segons la teoria d' Arnold J.Toynbee ​
In copyright In copyright