Catolicisme: del Romanticisme al Positivisme

Vicens Vives, Jaume
Share
Text manuscrit que correspon al guió de la conferència ""Catalocisme del Romanticisme al Positivisme", sobre la situació de l'Església catòlica durant el segle XIX en el context de la cultura moderna. A més, la invitació a la conferència en dos dies diferents. Correspon a una conferència que Jaume Vicens Vives pronuncià a l'Escola Virtèlia, a la Via Augusta de Barcelona, l'abril de 1951 ​
In copyright In copyright